Please select your country

STULZ worldwide

Adiabatische koeling

Hoge druk

humiFog

humiFog is een adiabatisch bevochtiginger bestaande uit een pomp om water onder druk te brengen en een rek met daarin manifolds met verstuivers. Het verneveld gedemineraliseerd water in microscopische druppels in een luchtbehandelingskast of direct in een ruimte zodat deze wordt bevochtigd.

Bekijk de humiFog

Bekijk de humiFog Direct


Lage druk

optiMist

optiMist is een bevochtiger en adiabatische koeler in één, die water in kleine druppels vernevelt waardoor deze spontaan kunnen verdampen en warmte onttrekt aan de omgevingslucht en deze zo koelt en bevochtigd.

Bekijk de optiMist


chillBooster

chillBooster is een vernevel systeem die ervoor zorgt dat de lucht adiabatisch wordt gekoeld voordat deze wordt gebruikt door condensors, chillers of droog koelers.

Bekijk de ChillBooster


Wat is adiabatische koeling?

De essentie van adiabatische koeling

“Adiabatische koeling” is het proces waarbij water de lucht koelt door verdamping. Om dit spontaan te laten gebeuren, zonder extra energie toe te voegen, moet het water in de lucht worden verneveld als zeer fijne waterdruppeltjes die met een lagere oppervlaktespanning dan de omringende lucht, in de lucht verdampen. Hoe komt het nu dat de lucht afkoelt?

Er is geen bijdrage van externe energie nodig maar vanwege de aard van het verdampingsproces vereist het wel een bepaalde hoeveelheid energie. Deze energie wordt uit de omringende lucht gehaald die, om het water te kunnen absorberen, voelbare warmte moet afgeven aan het water waardoor de luchttemperatuur verlaagd wordt.

Iedere kilogram water die verdampt, absorbeert ongeveer 690 W aan energie uit de lucht. Dit dubbele effect van bevochtigen en koelen van de lucht, welke wordt verkregen door het adiabatisch koeleffect, is veelal gewenst in luchtbehandelingsapplicaties. De uitdrukking “adiabatisch” stamt uit de natuurkunde. Als water en lucht als een gesloten bi-component systeem worden beschouwd, dan vindt de energie-uitwisseling alleen tussen hun plaats en niet met de rest van de omgeving. Dit wordt een adiabatisch systeem genoemd.

Projecten

Adiabatische koeling voor uitbreiding datacenter in Eindhoven

STULZ ontwikkelde een custom-made oplossing door middel van het plaatsen van zes containers waarin onder andere de adiabatische koeling is gehuisvest.

Een voordeel van adiabatische koeling is dat het koelvermogen toeneemt bij het stijgen van de buitentemperatuur terwijl dit bij traditionele compressorkoeling, juist afneemt. Het koelt de lucht voordat deze door de chiller aangezogen wordt. Zo levert 100 liter water ca 69 kW aan afkoeling met maar 0,25 kW aan opgenomen vermogen door de pomp. Dit zorgt ervoor dat het energieverbruik op de warmste dagen van het jaar gereduceerd wordt. Daarnaast is water als koudemiddel volledig milieuvriendelijk in tegenstelling tot de traditionele koudemiddelen. 

Meer informatie