Please select your country

STULZ worldwide

Gecombineerd gebruik van de xUE's - STULZ geeft Antwoord

De combinatie van PUE, CUE  en WUE  maakt het voor beheerders van datacenters mogelijk belangrijke duurzaamheidsaspecten in hun datacenters snel te beoordelen, resultaten te vergelijken en vast te stellen of ze verbeteringen moeten doorvoeren op het gebied van energie-efficiëntie en/of duurzaamheid.

Net als bij de kengetallen PUE en CUE gebruikt ook het kengetal WUE de bekende waarde van de IT-belasting als noemer.

Zodra de waarde van de IT-belasting voor PUE of CUE bepaald is, dient dezelfde waarde ook als noemer voor het kengetal WUE te worden gebruikt.

Alle drie de kengetallen hebben betrekking op het bedrijf van het datacenter, maar niet op de totale milieubelasting tijdens de levenscyclus van het datacenter en de IT-apparatuur.

Als eerste het nieuwste artikel ontvangen?

Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief.