Please select your country

STULZ worldwide

CUE - STULZ geeft Antwoord

Carbon Usage Effectiveness (CUE) is een door The Green Grid ontwikkelde meetmethode om de duurzaamheid van datacenters door middel van koolstofuitstoot te meten. CUE is de verhouding tussen de totale CO2-uitstoot veroorzaakt door het totale energieverbruik van datacenters en het energieverbruik van IT-apparatuur.

CUE = CO2-uitstoot veroorzaakt door totale datacenter energie / energie van IT-apparatuur.

Een alternatieve manier om CUE te berekenen is door de jaarlijkse PUE van het datacenter te vermenigvuldigen met de Carbon Emissions Factor voor de regio zoals bepaald door het EPA. De eenheden van CUE zijn kilogram kooldioxide per kilowattuur

CUE = CEF * PUE

De CUE heeft de waarde '0' wanneer de stroom voor het datacenter uitsluitend afkomstig is uit duurzame bronnen. Het is daarom bijzonder nuttig om te weten welke energiebronnen datacenters gebruiken. De wijze waarop het datacenter stroom inkoopt en van welke bron dat is, bepaalt de CUE. STULZ kan ervoor zorgen dat de afgenomen energie voor koeling zo efficiënt mogelijk wordt benut door haar efficiënte koelmachines in te zetten bij een datacenter.

Bij gebruik van het elektriciteitsnet kan de CUE, door de koolstofuitstoot te baseren op gepubliceerde overheidsgegevens voor de regio. Bij gebruik van ter plaatse geproduceerde elektriciteit worden in een ideaal scenario de feitelijke emissiegegevens van lokale meters gebruikt, hoewel berekeningen ook kunnen worden gemaakt met behulp van de gegevens van een fabrikant of partner.

Als eerste het nieuwste artikel ontvangen?

Meld u dan hier aan voor de STULZ nieuwsbrief.