Please select your country

STULZ worldwide

Kunnen we de verspreiding van virussen en bacteriën verminderen en zo ja, waar dient men dan op te letten?

Verspreiding van virussen en bacteriën

Sinds de oprichting in 1959 heeft STULZ zich ontwikkeld in de Benelux tot een wereldwijd toonaangevende leverancier voor klimaatoplossingen. Precisie koeling, luchtbehandeling, comfort koeling, bevochtiging en warmtepompen, tegenwoordig gaat het niet meer om de vraag welk afzonderlijk systeem gebruikt moet worden, maar meer om wat de beste totale oplossing is voor de betreffende taakstelling. Als leverancier van dit soort klimaatoplossingen worden we soms geconfronteerd met de vraag hoe dit op te lossen of hoe hier mee om te gaan. Zo ook met de huidige COVID-19. pandemie.
 
We weten dat ventilatie- en airconditioningsystemen een onmisbaar onderdeel voor de klimaatbeheersing van veel gebouwen zijn. Regelmatig onderhoud en service zijn dan ook van doorslaggevend belang voor een veilige werking van het systeem. Rekening houdend met de huidige COVID-19 pandemie worden exploitanten van luchtbehandelingskasten en airconditioningsystemen geconfronteerd met vragen over de werking van de systemen, waarvan sommige nog niet zijn opgehelderd.


De Duitse verenigingen FGK, RLT fabrikantenvereniging en BTGA hebben de huidige aanbevelingen samengevat en geven deze door op basis van de stand van de kennis op dit moment. Zodra er meer informatie beschikbaar is, wordt deze aanbeveling door hun aangevuld. Zie ook: https://www.fgk.de/index.php  

Ventilatie- en airconditioningsystemen, indien goed ontworpen en bediend, verminderen veel verontreinigende stoffen door potentieel vervuilde buitenlucht, toevoerlucht en, waar van toepassing, afvoerlucht te filteren en zorgen zodoende voor een goede kwaliteit van de toevoerlucht.

Professionele planning, zonering en drukbehoud zorgen ervoor dat vervuilende stoffen uit de afvoerlucht van één ruimte zich niet door het hele gebouw kunnen verspreiden.

 

Basisvragen over de overdracht van (corona)virussen:

Volgens de huidige kennis worden (corona)virussen overgedragen door druppelinfectie bijvoorbeeld door niesen en hoesten. Deze druppels kunnen zich, afhankelijk van de condities in de ruimte waar dit plaats vindt, vele meters ver verspreiden en zo andere personen besmetten. In principe wordt een goede ventilatie van ruimtes met een zo hoog mogelijk aandeel buitenlucht aanbevolen.

Aanbevelingen voor een veilige werking van de systemen:

 • Schakel de luchtbehandelingssystemen die met buitenlucht werken niet uit, verminder de volumestromen van de buitenlucht niet.
 • Verminder de recirculatielucht, indien toegepast in de systemen, ten gunste van het aandeel buitenlucht.
 • Verleng indien nodig de bedrijfstijden van de systemen voor en na de normale gebruiksduur.
 • Secundaire luchtbehandelaars (fan-coil units, inductie units) zijn alleen effectief in de respectievelijke individuele ruimte en brengen de lucht niet over naar andere ruimtes.

Overdracht van (corona)virussen door airconditioning systemen

Volgens de huidige kennis kan de overdracht van (corona)virussen via ventilatie- / airconditioningsystemen in principe worden uitgesloten. Door filtratie kunnen druppels die het (corona)virus kunnen bevatten, niet in de ruimtes worden gebracht via buitenluchtkanalen en toevoerluchtkanalen. Luchtafvoerkanalen die de door druppeltjes verontreinigde uitlaatlucht uit de ruimtes afzuigen, transporteren deze niet naar andere gebieden, omdat de systemen met onderdruk werken zodat er geen aftevoeren lucht kan ontsnappen, zelfs niet als de kanalen lekken. Afhankelijk van het ontwerp kunnen lekken in de luchtbehandelingskast en in de warmteterugwinningsunit (WTW) ertoe leiden dat een klein deel van de afgezogen lucht wordt overgedragen naar de toevoerlucht. Een correct systeemontwerp met moderne concepten voorkomt dit:

 • Overdruk in het toevoerluchtgedeelte vergeleken met het uitlaatluchtgedeelte: door de opstelling van overdruk- en onderdrukgebieden kan geen relevante afgezogen lucht worden gemengd met de toevoerlucht, zelfs niet door warmteterugwinningssystemen zoals warmtewielen.
 • Als de toevoer- en afvoerluchtsystemen afzonderlijk zijn geplaatst, b.v. bij twin coil warmteterugwinnings-systemen, kan de overdracht van afvoerluchtdeeltjes naar de toevoerlucht worden uitgesloten.

Filtratie

Luchtfilters zorgen voor een relevante vermindering van stof- en aerosolconcentratie in airconditioningsystemen en in de toevoerlucht van kamers. HEPA-filters worden gebruikt voor volledige scheiding van zwevende deeltjes, zelfs de kleinste virussen (22-330 nm [nanometers]). Op deze manier gefilterde toevoerlucht is vereist in luchtbehandelingssystemen voor clean rooms, operatiekamers in ziekenhuizen of in speciale laboratoria. Vanaf filterklasse H-13 zijn alle stoffen met virussen volledig gescheiden. Een merkbare reductie wordt al behaald door gebruik te maken van filterklasse ePM1 ≥ 80% (oude F9).

Filter onderhoud

Virussen zijn altijd gebonden aan aerosolen of stofdeeltjes en zweven daarom meestal niet vrij in de ruimte. Ze hopen zich dus net als alle andere deeltjes op in het filtermateriaal. Bij het onderhouden en vervangen van geladen filters moet altijd persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen (beschermhoes, mond- / neusbescherming FFP3 en veiligheidsbril).

Ruimte en luchtvochtigheid

De luchtvochtigheid in de ruimte kan ook een rol spelen bij de overdracht van virussen. Uit studies is bekend dat de overdracht van griepvirussen afneemt bij een luchtvochtigheid in de ruimte van 40 tot 60%.

Of deze omstandigheid ook voor coronavirussen geldt, is niet definitief bekend. Als vochtigheidsregeling met het ventilatie- / airconditioningssysteem mogelijk is, moet dit als volgt worden uitgevoerd:

 • De luchtvochtigheid in de ruimte moet tussen de 30 en 65 % rv. worden gehouden. Een streefwaarde van 40% voor systemen met bevochtiging kan voordelig zijn, in geen geval minder dan 35%, aangezien droge lucht met <30% relatieve vochtigheid een hoger infectierisico met zich meebrengt.
 • Voor systemen zonder bevochtiging is het belangrijk om na te gaan welke ventilatiesnelheden passend zijn onder de huidige bezettingsgraad.

Ja, we kunnen dus de verspreiding van virussen en bacteriën verminderen. Tientallen jaren ervaring gecombineerd met een constante drang naar innovatie is wat STULZ uniek maakt. Van ingenieur tot klantadviseur, werken we continu samen aan het ontwikkelen en optimaliseren van bedrijfskritische oplossingen. Daarbij houden we ook de veiligheid in het oog juist onder de huidige omstandigheden. Wij hopen met dit stuk een bijdrage te kunnen leveren over hoe we verspreiding van virussen (niet alleen COVID-19) en bacteriën kunnen verminderen maar ook hoe er een gezondere leef en werkomgeving gecreëerd kan worden.

Bronnen:

 

 1. Robert Koch Institute (RKI) / CCI: Should ventilation systems be switched off as a precaution against the transmission of COVID-19 ("corona viruses")?
  The RKI answered: Since COVID-19 is an infection primarily spread via droplets (and not primarily transmitted via air), it cannot be assumed, based on the current state of knowledge, that SARS-CoV-2 will be further spread via operated ventilation systems (e.g. in public buildings, hotels).
 2. COVID-19
  Guidance for infection prevention and control in healthcare settings. Department of Health and Social Care (DHSC), Public Health Wales (PHW), Public Health Agency (PHA) Northern Ireland, Health Protection Scotland (HPS) and Public Health England as official guidance:
 3. WHO, INTERIM GUIDANCE DOCUMENT Clinical management of severe acute respiratory infections when novel coronavirus is suspected: What to do and what not to do: Airborne precautions Ensure that healthcare workers performing aerosol-generating procedures use PPE, including gloves, long-sleeved gowns, eye protection and particulate respirators (N95 or equivalent). Whenever possible, use adequately ventilated single rooms when performing aerosol-generating procedures.
 4. Comment Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Hans-Martin Seipp
  Technische Hochschule Mittelhessen 17.3.2020 Excerpt:
  As a source for third parties, AHU systems can only work if:
  A) Recirculated air travels WITHOUT HEPA filters (HEPAs are completely safe from H13 on!)
  From F-9 - depending on the load condition - a reduction of the risk begins.  B) brings too little air exchange into the room.
 5. Air, Surface Environmental, and Personal Protective Equipment Contamination by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) From a Symptomatic Patient
  JAMA Published online March 4, 2020
 6. Walter Hugentobler, MD, Comment on COVID-19 guidance, 23.03.2020
 7. Taylor S. (2016) “Breath easy: two basic steps to improve patient outcomes and healthcare reimbursement”.
 8. Taylor S., Hugentobler W. (2016)  “Is low indoor humidity a driver for healthcare-associated infections?”.

Bert Leffers

Specialist bevochtiging bij STULZ GROEP B.V. Auteur van verschillende whitepapers en artikelen omtrent adiabatische koeling, bevochtiging en luchtvochtigheid.