Please select your country

STULZ worldwide

TEWI - STULZ geeft antwoord

Koelinstallaties en warmtepompen hebben impact op het broeikaseffect. Om te bepalen wat de hoeveelheid CO2 is die gedurende de levensduur aan het milieu is afgegeven, is de Total Equivalent Warming Impact (TEWI) ontwikkeld. Deze formule bepaalt wat het directe en indirecte broeikaseffect is van de koelinstallaties en warmtepompen.

Directe en indirecte effecten
Bij de directe broeikaseffecten moet u denken aan eventuele lekkages en terugwinningsverliezen bij het recyclen van koudemiddelen. Een indirect broeikaseffect is de uitstoot van CO2  door het gebruik van energie. Een voorbeeld hiervan is het verbranden van fossiele brandstoffen voor de benodigde energie voor koelsystemen.  
     
Het berekenen van de Total Equivalent Warming Impact (TEWI)
De Total Equivalent Warming Impact wordt als volgt berekend: eerst wordt de som uitgerekend van het directe Global Warming Potential (GWP). Hierbij gaat het om het lekpercentage, de terugwinningsfactor en de indirecte effecten van het totale energieverbruik. Deze worden vermenigvuldigd en gemeten over de levensduur van een koelinstallatie en/of warmtepomp.   

TEWI = (GWP x L x n) + (GWP x m x (1- αR)) + (m x Ea x ß)

GWP: Global Warming Potential
L: Lekpercentage in %/(kg∗a)
m: Koudemiddelvulling in kg
n: Bedrijfstijd van de installatie in jaren
β: CO₂–emissies per kWh (CEF)
E: Energieverbruik in kWh/a
αR: Terugwinningsfactor bij sloop en afvoer van de installatie in kgCO₂/kg

Als eerste het nieuwste artikel ontvangen?

Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief.