Please select your country

STULZ worldwide

SEER - STULZ geeft antwoord

In de Verenigde Staten wordt gebruik gemaakt van de Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER). Deze standaard is vergelijkbaar met de ESEER en wordt berekend door de koellast per jaar (QC) van een installatie te delen voor het jaarlijkse stroomverbruik (QCE). Ook hierbij geldt: hoe hoger de uitkomst, hoe energie efficiënter de unit is. 

SEER = Qc / Qce

Een SEER waarde van 5,00 betekent dat het stroomverbruik van slechts 1 kW goed is voor een koelvermogen van gemiddeld 5 kW per jaar. Gemiddeld gezien is 14.00 een goede SEER-waarde, maar sommige installaties kunnen zelfs een waarde van 23.00 behalen.

Volgens de Ecodesign-verordening 2016/2281 moet het meetgetal (berekend volgens technische norm 14825) vermeld worden. Dit is verplicht voor het verkrijgen van een CE-keurmerk, omdat er moet worden voldaan aan de minimale voorgeschreven efficiëntie waarden. Let op: dit geldt alleen voor comfortkoeling in gebouwen waar primair mensen verblijven.

Als eerste het nieuwste artikel ontvangen?

Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief.