Please select your country

STULZ worldwide

REF - STULZ geeft antwoord

Renewable energy factor (REF) geeft het percentage hernieuwbare energie (RE) ten opzichte van de totale energie uit een datacenter weer. Met andere woorden: Het geeft aan hoe de koolstofuitstoot van een datacenter kan worden teruggedrongen in relatie tot het energieverbruik.

REF wordt door datacenter managers gebruikt om het energie-inkoopproces van een datacenter te verbeteren en de diversiteit van de energie-afhankelijkheid van een datacenter te vergroten. Daarnaast kunnen klanten deze KPI ook gebruiken als leidraad bij de selectie van een DC.

REF= Eenergiebehoefte, gedekt door hernieuwbare energie /  Eenergiebehoefte DC

De uitkomst van bovenstaande berekening is het totale (jaarlijkse) energieverbruik van het datacenter in kWh. REF heeft een maximumwaarde van 1,00, wat betekent dat 100% van de energie, renewable energie is. In het geval van on-site opwekking van RE boven de behoefte van de DC, wordt het teveel opgewekte vermogen dus niet meegerekend voor de REF.

Als eerste het nieuwste artikel ontvangen?

Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief.