Please select your country

STULZ worldwide

IPLV - STULZ geeft antwoord

De Integrated Part Load Value (IPLV) is gebaseerd op het deellastrendement van een chiller, dat op basis van het gewogen percentage van het aangenomen aantal bedrijfsuren bij bepaalde belastingen wordt berekend.

Hoe wordt de IPLV berekend?
De formule richt zich op vier componenten (A, B, C, D) waarbij:

A: 1% van de tijd de chiller draait op 100% belasting

B: 42% van de tijd de chiller draait op 75% belasting

C: 45% van de tijd de chiller draait op 50% belasting

D: 12% van de tijd de chiller draait op 12% belasting

Vervolgens worden de referentiepunten bepaald op basis van de Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute (AHRI)-norm 550-590. Hiervoor wordt gekeken naar de Energy Efficiency Ratio (EER) van de installatie, per belasting.

Hierbij geldt: hoe lager de IPLV waarde, hoe efficiënter een chiller.   
 

Certificering

De IPLV is gebaseerd op gespecificeerde condities, zoals vastgelegd in AHRI-norm 550/590. Daarom gelden voor niet alle chillers dezelfde gestandaardiseerde belastingen. In de praktijk worden namelijk vaak twee of meer chillers geïnstalleerd, terwijl de IPLV-waarde gebaseerd is op een enkele chiller.

Daarnaast is de IPLV niet geschikt voor installaties binnen datacenters. Binnen datacenters staan installaties die het gehele jaar koeling nodig hebben, terwijl deze waarde alleen betrekking heeft op de periode met buitentemperaturen van de hoogste temperatuur tot circa 7°C (nullast klimaatkoeling volgens AHRI).
 

Alternatief: Non-Standard Part Load Value (NPLV)

Een alternatief voor de IPLV is de Non-Standard Part Load Value (NPLV). Deze waarde geeft de energie-efficiëntie weer van de koelmachines onder omstandigheden die niet in overeenstemming zijn met de AHRI-norm, maar wel binnen voorgeschreven grenzen blijven.

Als eerste het nieuwste artikel ontvangen?

Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief.