Please select your country

STULZ worldwide

AER - STULZ geeft antwoord

Om de efficiëntie van lucht in een datacenter meten, wordt er gebruikt gemaakt van de Airflow Efficiency Ratio (AER). Deze waarde geeft de verhouding weer tussen het opgenomen vermogen van de ventilatoren en de verplaatste luchthoeveelheid.
 

Voorbeeldberekening

De AER wordt berekend door de ratio van Pventilatoren te delen door de verplaatste lucht (V) binnen een gegeven statische druk. De waarde van de AER wordt vervolgens uitgedrukt in Watt (W) / (m³/h). 
 


 

Een precisie airconditioning unit bereikt een luchtstroom van 40.000 m³/h bij een statische druk van 25 Pa. De ventilatoren hebben een stroomverbruik van 2,3 kW, ofwel 2.300 watt.

Vervolgens wordt de AER berekend als: AER = 2.300 / 40.000 = 0,057 W / (m³/h).

Bij de AER-waarde geldt: hoe lager de waarde, hoe beter.

Als eerste het nieuwste artikel ontvangen?

Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief.