Please select your country

STULZ worldwide

Wat is het Sick Building Syndrome?

Wat is het Sick Building Syndrome?

Gemiddeld brengen we ongeveer 90% van onze dag binnenshuis door en worden we sterk beïnvloed door de omgevingsomstandigheden die we in gebouwen aantreffen. Een groot deel van deze omgevingscondities, hangt af van de binnenluchtkwaliteit. Bij de moderne gebouwen worden hun binnenluchtomstandigheden meestal bepaald door hoe goed het HVAC-systeem werkt en tegemoetkomt aan de behoeften van het menselijk lichaam.

Enkele van de meest relevante indicatoren die bijdragen aan een algemeen gevoel van comfort zijn:

  • Temperatuur
  • Relatieve vochtigheid
  • Luchtsnelheid
  • CO2-concentratie
  • VOS (Vluchtige Organische Stof) concentratie
  • Concentratie van micro-organismen

Al deze indicatoren samen bepalen ons comfortniveau, dat meestal als acceptabel wordt beschouwd als de PPD-index (Percentage ontevreden personen) lager is dan 10% [EN ISO 7730]
Meer praktisch zijn er verschillende nationale en internationale richtlijnen, hoewel deze in de meeste landen niet verplicht zijn. De temperatuur moet bijvoorbeeld meestal over het hele jaar tussen de 20 en 27 °C liggen, een relatieve vochtigheid tussen 40 en 60% en een CO2-niveau lager dan 1000 ppm. % na 40 is niet nodig net zoals in waterleiding en afvoerleiding wat we schrijven als water- en afvoerleiding.


Wanneer deze waarden buiten dergelijke grenzen liggen, heeft het menselijk lichaam hieronder te lijden. Symptomen kunnen sterk variëren: hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, oog-, neus- of keelirritatie, droge hoest, droge of jeukende huid, concentratieproblemen, vermoeidheid, gevoeligheid voor geuren, heesheid van de stem, allergieën, verkoudheid, griepachtige symptomen, verhoogde aantal van astma-aanvallen.


Wanneer deze symptomen de bewoners van een gebouw treffen zonder dat er een specifieke ziekte of oorzaak wordt geïdentificeerd, wordt hun toestand het sick building syndrome genoemd.Sick building syndrome is een ernstige aandoening. Hoewel studies suggereren dat ongeveer 30% van de nieuwe gebouwen over de hele wereld eraan onderhevig kan zijn, is het gemakkelijk om de impact ervan te onderschatten. Effecten zijn niet onmiddellijk en kunnen alleen optreden na langdurige of herhaalde blootstelling aan het binnenklimaat. Bovendien liggen sommige oorzaken meer voor de hand dan andere.


Luchttemperatuur is bijvoorbeeld de enige indicator die we het gemakkelijkst kunnen identificeren als de oorzaak van ongemak wanneer deze buiten het normale bereik ligt, maar Relatieve vochtigheid, aan de andere kant, is de volgende belangrijke factor maar wordt meestal gebagatelliseerd. Een geschikte relatieve vochtigheid voorkomt overmatige uitdroging van huid, ogen en luchtwegen en stelt ons in staat om gemakkelijker te ademen en te transpireren. Andere symptomen veroorzaakt door het inademen van te droge lucht zijn hoofdpijn, vermoeidheid en prikkelbaarheid.


Het correct beheren van de luchtvochtigheid maakt het ook mogelijk om eventuele stofdeeltjes in de lucht te verminderen. In een droge omgeving blijven ze langer hangen, waardoor het gevoel van droogheid en ongemak wordt geaccentueerd. Relatieve vochtigheid beïnvloedt ook de gezondheid op andere manieren, door de impact ervan op de overdraagbaarheid binnenshuis van bacteriën en virussen. Verschillende laboratoriumstudies hebben aangetoond dat sommige door de lucht overgedragen virussen - bijvoorbeeld het influenzavirus - hun activeringssnelheid sterk verlagen bij een relatieve vochtigheid van meer dan 40% [High Humidity Leads to Loss of Infectious Influenza Virus from Simulated Coughs - Noti et al.]

Een andere factor is het zelfzuiverende mechanisme van de luchtwegen in ons ademhalingssysteem. Deze werkt door een combinatie van een laag slijm, samen met kleine trilharen die onzuiverheden en ziekteverwekkers afvangen en naar de mondholte duwen. Het inademen van lucht met een lage luchtvochtigheid resulteert in het onvermogen van de trilharen om te bewegen, waardoor het immuunsysteem in gevaar komt. [“Low ambient humidity impairs barrier function and innate resistance against influenza infection” - Kudo E, Song E, et al. 2019] -infectie" - Kudo E, Song E, et al. 2019]


Zelfs als andere factoren kunnen bijdragen aan het veroorzaken van het sick building syndrome, zoals het ontbreken van voldoende verse lucht, heeft de aan- of afwezigheid van een relatievevochtigheids regeling, op zichzelf een groot effect op de gezondheid van de gebruikers van een gebouw.


Studies tonen aan dat een lage luchtvochtigheid alleen, al een vermindering van de prestaties van werknemers die kantoortaken uitvoeren, kunnen veroorzaken. Bovendien kan het beheersen van de relatieve luchtvochtigheid tussen 40 en 60%, het ziekteverzuim van werknemers met ongeveer 7% verminderen. [Indirect healthffects of relative humidity in indoor environments. - A V Arundel, E M Sterling, J H Biggin, and TD Sterling]

Al met al is de kwaliteit van de binnenlucht een belangrijke factor in het juiste ontwerp van HVAC-systemen in moderne gebouwen. Een goede regeling van de relatieve vochtigheid, is één van de beste hulpmiddelen die we hebben om een binnenklimaat te creëren dat goed is voor de gezondheid en het comfort, met een positieve impact op het ziekteverzuim en de prestaties van de gebruikers.


Naarmate nieuwe kennis en studies met betrekking tot het concept van binnenluchtkwaliteit opduiken, is er de hoop dat richtlijnen en voorschriften over de hele wereld zullen worden bijgewerkt en in aanmerking zullen worden genomen bij het specificeren van hoe nieuwe HVAC-systemen moeten worden ontworpen.


Controle van de binnenluchtkwaliteit is gunstig in de toepassing ervan op tal van soorten gebouwen met een hoog niveau van menselijke bezetting, en niet alleen ziekenhuizen en zorginstellingen. Ook binnen kantoren, supermarkten, scholen en onderwijsinstellingen, theaters, musea en hotels staat onze gezondheid op het spel.
(Naar een artikel van Andrea Oscar Friesero, Carel S.p.a.)

Het productenpakket van STULZ is toegespitst op het verkrijgen van een gezond binnenklimaat. Luchtbehandelingskasten voor de ventilatie en verselucht toevoer, warmtepompen voor verwarmen en koelen en luchtbevochtigers voor het handhaven van de juiste relatieve vochtigheid. Uit onderzoek blijkt dat hierdoor de productiviteit stijgt en het ziekteverzuim daalt.

Bert Leffers

Specialist bevochtiging bij STULZ GROEP B.V. Auteur van verschillende whitepapers en artikelen omtrent adiabatische koeling, bevochtiging en luchtvochtigheid.