Please select your country

STULZ worldwide

PvE frisse scholen: een mooie kans voor jou als installateur

Binnen het onderwijs in Nederland is algemeen het ‘PvE Frisse Scholen’ bekend. Dit ‘Programma van Eisen Frisse Scholen’ is een initiatief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Frisse Scholen). Gericht op de realisatie van een optimaal binnenklimaat in schoolgebouwen, waar veel leerlingen bij elkaar in een ruimte verblijven. Het werkt als een leidraad voor opdrachtgevers, zoals schoolbesturen en gemeenten, om energiezuinige, gezonde en comfortabele schoolgebouwen te realiseren. Bestuurders van scholen zijn zich er steeds meer van bewust dat een gezond binnenmilieu aantoonbaar positieve effecten heeft op gezondheid, leerprestaties en het welzijn van leerlingen en docenten. En dat biedt een mooie kans voor jou als installateur om scholen te ondersteunen bij hun wens om te voldoen aan de eisen, normen en behoeften van het Programma. Lees er alles over in dit artikel.

Wat speelt er binnen scholen?
De bewustwording over de belangrijke rol van ventilatie en het binnenmilieu groeit binnen scholen. Dit vertaalt zich in een toenemende vraag naar doeltreffende installaties die niet alleen voldoen aan de normen, maar die ook actief bijdragen aan een gezonde leeromgeving. Hierbij werkt het Frisse Scholen Programma als een kompas. Scholen die deelnemen aan het Programma streven naar een optimale luchtkwaliteit, temperatuur en akoestiek in hun klaslokalen. Het PvE Frisse Scholen legt daarbij specifieke eisen en normen op die scholen moeten omarmen om een gezonde en productieve leeromgeving te waarborgen.

 

Gezond Binnenmilieu
Een van de kernpunten van het Frisse Scholen Programma is de realisatie van een gezond binnenmilieu. Daarbij draait het om regulering van de luchtkwaliteit door voldoende ventilatie en door filtering van lucht. Daarnaast zijn er voorschriften voor de temperatuur en de akoestiek binnen schoolgebouwen.

 

Energiezuinigheid
Naast een gezond binnenmilieu legt het PvE Frisse Scholen ook de nadruk op energiezuinigheid. Dit stelt eisen aan de energieprestaties van schoolgebouwen, met als doel het energiegebruik te minimaliseren. En de duurzaamheid te bevorderen. Daarbij gaat het onder andere om efficiënte verwarmings- en koelsystemen, duurzame verlichting, en de toepassing van hernieuwbare energiebronnen.

Frisse Scholen met de ClimaPac Compact van STULZ
STULZ sluit met de ClimaPac Compact naadloos aan op de wensen van scholen die willen voldoen aan het PvE Frisse Scholen. Deze compacte unit integreert koel-, verwarmings- en ventilatiefuncties voor scholen in één energiezuinig en ruimtebesparend totaalsysteem, voor ruimtes waar veel mensen verblijven. Dat maakt het voor scholen eenvoudig om een ‘Frisse School’ te worden. Het systeem wordt plug-and-play geleverd, gemonteerd op een zelfdragend frame en maakt gebruik van krachtige warmtepompen van Mitsubishi Heavy Industries. Het wordt volledig geassembleerd, geconfigureerd en operationeel opgeleverd, inclusief afstelling op druk en debiet. Dit neemt de noodzaak weg om afzonderlijk verschillende onderdelen aan te schaffen en met elkaar te verbinden tijdens de installatie op het dak. Dit zorgt niet alleen voor aanzienlijke tijds- en kostenbesparingen, maar ook voor een sterk vereenvoudigde technische complexiteit. Bovendien is het koelleidingcircuit van de ClimaPac Compact tot een minimum beperkt. Dat is goed voor het milieu, want dat betekent dat er relatief weinig koudemiddel nodig is. Ook bij scholen.

De ClimaPac Compact is echt een ideale en efficiënte totaaloplossing om scholen te ondersteunen bij hun inzet om te voldoen aan het PvE Frisse Scholen. En daarmee een mooie kans voor jou als installateur. Stulz ondersteunt je op alle fronten en denkt actief met je mee in wat er nodig is bij scholen. Wil je meer ontdekken hoe de ClimaPac Compact kan bijdragen aan gezonde schoolomgevingen en aan het PvE Frisse Scholen, lees dan hier over de voordelen van dit systeem of bekijk de webpagina voor de technische specificaties.