Please select your country

STULZ worldwide

De ontwikkeling van Vrije Koeling in Telecom en Infra: een duurzaam vervolg.

Vrije Koeling in telecom en infrastructuur

De verdere uitrol van glasvezel, Edge-computing en 5G veroorzaken schokgolven in de digitale infrastructuur. Naast de traditionele datacenters worden massaal kleinere, compactere installaties bijgebouwd voor de lokale verwerking van het nieuw gecreëerde dataverkeer. Deze nieuwe situaties vragen om andere oplossingen dan in de datacenters gebruikelijk zijn. Daarnaast spelen de aangepaste ontwikkelingen en normeringen een grote rol. Als reactie hierop zijn nieuwe oplossingen nodig die gebruik maken van vrije lucht koeling, ofwel Vrije Koeling. Hoe dienen we met deze nieuwe normeringen om te gaan en waar dient men rekening mee te houden?

In dit blogartikel leggen we uit waar men rekening mee dient te houden, aan de hand van de ETSI normering en verschillende geluidseisen die recent veranderd zijn.

Omgevingscondities & temperatuur controle dienen te voldoen aan ETSI EN 300 019-1-3 V2.3.2.

Steeds vaker zie je in de vraagspecificaties bij Telecom en Infrastructurele projecten dat er voor de koeling parameters wordt verwezen naar de ETSI EN 300 019 normering betreffende omgevingscondities & temperatuur controle. Aanvullend worden er dan extra eisen gesteld aan het  geluidsniveau, waarbij dan o.a. verwezen wordt naar het door de overheid per 1-4-2021 bijgestelde bouwbesluit van 2012 (Staatsblad 2020, nr. 189).

Voor toepassingen die hieronder vallen kun je onder andere denken aan:

  • Telecom POP-stations en Straatkasten
  • 5G opstelling DU’s, CU’s en core
  • Modulaire prefab datacenters
  • Landstations bij Windparken
  • Verkeerssystemen
  • Hoogspanningsstations bij elektriciteit netwerken
  • Onder- en schakelstations bij spoor applicaties
  • ERTMS, seinwezen- en signaleringsapparatuur opgesteld direct naast het spoor

Wat is de ETSI EN 300 019-1-3 V2.3.2?

Letterlijk houd de ETSI normering het volgende in:

“Titel”: Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 1-3: Classification of environmental conditions; Stationary use at weather protected locations.

Vrij vertaald gaat het om de verschillende omgevingscondities van de apparatuur en waar die aan dienen te voldoen. Als je de ETSI norm raadpleegt vind je o.a. onder paragraaf 4.1 “Temperature controlled locations” het volgende climatogram waaraan je dient te voldoen. Dit climatogram is de leidraad van de ETSI normering.

Het te koelen vermogen is afhankelijk van de toepassing en de opgestelde apparatuur. Als basis temperatuur worden meestal waarden gehanteerd tussen de 10 en 35 graden Celsius. De bovengrens bedraagt 10% van het jaar tussen de 35 en 40 graden, wat neerkomt op circa 876 uren. En 1% van het jaar tussen de 40 en maximaal 45 graden wat neerkomt op circa 87 uren. De ondergrens bedraagt 10% van het jaar tussen de 5 en 10 graden wat neerkomt op ca. 876 uren. En 1% van het jaar tussen de -5 en maximaal 5 graden wat neerkomt op circa 87 uren.

Met deze specifieke waarden is het mogelijk om heel gericht te benodigde producten inclusief Vrije Koeling te selecteren aan de hand van verschillende specificaties. Dit is onder andere mogelijk met een configuratieprogramma.

Geluidseisen conform bijgesteld bouwbesluit.

Nu de wetgeving sinds april dit jaar is verscherpt ter attentie van de buiten opgestelde koelunits/warmtepompen is de maximale eis 40 dB(A) op de erfgrens (!) met een reële kans dat vanwege het tonale karakter van de ventilatoren, deze vanuit de operators nog met 5 dB(A) verscherpt dient te worden. Feitelijk is het haast onmogelijk geworden om met standaard buitenunits dit nog te halen.

Het geluidsniveau dient zoals gezegd te voldoen aan de landelijke en lokale (wettelijke) eisen.
Men dient de locatie zodanig te kiezen dat eventuele overlast van geluid minimaal is. Tevens dient men dit zeer goed af te stemmen met de gemeente, en dit reeds in de pre-engineeringsfase schriftelijk vast te leggen. Men dient zich op de hoogte te stellen en te houden aan de in het land geldende regulering en eisen.
 

 

Nr.Omschrijving gebiedGrenswaarde Laeq in dB(A)

    Dag Avond Nacht
1 Stille landelijke gebieden
Gebieden voor extensieve recreatie
40 35 30
2 Landelijk gebied met veel agrarische activiteiten 45 45 35
3 Stille woonwijk, weinig verkeer 45 40 35
4 Rustige woonwijk in stad 50 45 40
5 Gemengde woonwijk, combinaties van wonen en lichte bedrijfsactiviteiten 55 45 40
6 Woonwijk nabij een drukke verkeersweg (auto en rail) 55 50 45
7 Woonwijk nabij gezoneerd industriegebied 55 50 45
8 Woonwijk in stadscentrum 55 55 45
9 In zone rond industrieterrein zie Wgh: zone, MTGs*, hogere waarden
10 Op industrieterrein (zie paragraaf 5.9) <=65 <=60 <=55

* MTG's hoogst toelaatbare waarde van de geluidsbelasting, ten gevolge van het industrieterrein, nabij de gevels van woningen; artikel 72 Wgh

Een derde aanvullende eis is dat oplossingen meestal zo energie efficiënt, duurzaam en kostenefficiënt mogelijk dienen te zijn. Energieverspillingen dienen, overeenkomstige Europese wetgevingen, waar mogelijk vermeden te worden, ook wel Green Grid genoemd. (Green Grid is een initiatief om industrieën zo energie-efficiënt mogelijk te laten omgaan met technieken). Dit houdt in de praktijk in dat er het liefst alleen met Vrije Koeling wordt gewerkt om zo te kunnen besparen op het energieverbruik van de geforceerde koelingen.

Hoe in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen?

Deze drie voorgaande eisen uit de vraagspecificaties heeft STULZ o.a. doen besluiten dat de huidige Telecom lijn verder dient te worden uitgebreid met 100% Vrije Koeling systemen, eventueel met bijbehorende luchtroosters en geïntegreerde coulissendemper zodat uw project ten allen tijde voldoet aan alle geldende regelgeving.

Het wordt steeds belangrijker om naar het totaalplaatje van ieder project te kijken. Ons advies beperkt zich dan ook niet meer alleen op de benodigde koelunit maar we kijken daarbij naar de totale project oplossing. STULZ functioneert hierbij steeds meer als kennispartner omdat aannemers deze specifieke expertise niet altijd in huis hebben. Met onze partners kijken we naar de samenhang binnen een project, denk daarbij aan benodigd koelvermogen en luchtstroom/volumes in de ruimte en naar buiten, geluidsniveau unit, opstelling in de ruimte en wordt er een computervloer toegepast, opstellocatie buiten en omgevingscondities waaraan moet worden voldaan en hoe het allemaal wordt geïntegreerd met de systemen voor de eindgebruikers.


STULZ telecom koeling-systemen zijn onmiddellijk klaar voor aansluiting en gebruik volgens het plug-and-play principe. Ze kunnen exact worden geconfigureerd volgens klant specifieke behoeften en vereisten en zorgen ervoor dat het systeem 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar blijft voor de komende jaren. Hou voor meer informatie onze website en social media kanalen goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de nieuwe ontwikkelingen.