Intro

REMKO Smart-Control afstandsbediening


REMKO Smart-Control afstandsbediening met TFT-beeldscherm 24 uur klaar voor gebruik

Met de kabelafstandsbediening kunnen alle functies van de warmtepomp en het verwarmingscircuit worden ingesteld. Het is mogelijk om de verwarmingscircuits te regelen op basis van kamertemperatuur (FBH of radiatoren). Verder is dauwpuntregeling door de geïntegreerde vochtvoeler mogelijk.

Voordelen

Benefits

  • Grafische weergave van de verwarmingsgrafiek

  • Tijdsprogrammering voor de nachtfunctie voor geluidsreductie

  • Weergave buitenunit

  • Smart Web functie

  • Regeling van twee gemengde verwarmingscircuits en een ongemengd verwarmingscircuit

  • Geïntegreerde dauwpuntregeling met kabelafstandsbediening

  • Smart Heating/Cooling functie

Key features

Functies

Gebruiksaanwijzing oproepbaar via een centrale informatietoets

Schoorsteenvegertoets voor inschakeling van de 2e WE voor rookgasmeting

Installatieassistent voor een eenvoudigere ingebruikneming

Diagrammen en energiebalansen Smart-Count

Animatie van het gebouw met geïnstalleerde componenten

Extern geheugen voor gegevensopslag

Serviceassistent

Key features

User manual callable via a central information key

Chimney sweep test for switching on the 2nd WE for smoke gas measurement

Installation assistant for easier installation

Diagrams and energy balances Smart-Count 

Animation of the building with installed components

External memory for data storage

Serviceassistent

Videos

Videos

Videos

To top