Introductie

Hoe werkt het? - Bevochtiging


Bevochtiging, innovatie als een business model

CAREL en STULZ bundelen hun expertise in klimaattechniek op gebied van bevochtiging.

Introductie in bevochtiging

CAREL, samen met STULZ uw aanspreekpunt voor bevochtiging. Onderzoek en ontwikkeling zijn het hart van de inzet van CAREL. 7% van hun totaal geconsolideerde omzet wordt opnieuw geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling om te kunnen blijven anticiperen op de behoeften van de klant en het leveren van geavanceerde oplossingen. Nog eens 3% van de verkoop wordt regelmatig geïnvesteerd in de technologie van het productieproces om voortdurende verbetering en groei te kunnen waarborgen. Tevens beschikt CAREL over twee onderzoekslaboratoria. Eén gericht op thermodynamica en de andere op bevochtiging elk uitblinkend in hun respectievelijke gebieden.

Hun verantwoordelijkheid ten opzichte van hun klanten gaat veel verder dan de waarde van de verkoop. De producten die zij ontwikkelen zijn in feite onderdelen die, afhankelijk van de toepassing, voor ongeveer 2 tot 10% van de waarde van de gerede producten van onze klanten vertegenwoordigen.

Bovendien, omdat het onderdelen zijn die moeilijk elders te verkrijgen zijn, hanteren zij een ramp herstelsysteem waarbij tenminste twee productiesites voor het merendeel van hun producten betrokken zijn. Hierdoor garanderen zij de levering van hun onderdelen zelfs in extreme situaties.

  • "We leiden de evolutie van de besturingstechniek en bevochtiging voor airconditioning en koeling. Onze producten ondersteunen klanten met de meest efficiënte oplossingen voor energiebesparingen. Gegevens gestuurde diensten verlenen persoonlijke waarde. Wij erkennen milieukwesties als bedrijfsprioriteit" - Francesco Nalini, CAREL Group Managing Director

Waarom bevochtiging?

Waarom luchtbevochtiging:

Lage luchtvochtigheid beïnvloedt zowel comfort als het welzijn/de gezondheid van mensen. In de winter, wanneer in gesloten en verwarmde ruimten de relatieve vochtigheid van de lucht daalt, stijgen de ademhalingsproblemen en de omstandigheden die de ogen, de huid, de neus en de mond nadelig beïnvloeden. De lage vochtigheidsniveaus vergemakkelijken de verspreiding van bacteriën en virussen in de atmosfeer. Te hoge vochtigheidsniveaus verhogen het risico van verspreiding van virussen en bacteriën. Om biologische verontreinigende stoffen te verhinderen zich te vermenigvuldigen en zich te verspreiden zou de relatieve vochtigheid, ideaal gezien, tussen 40% en 60% moeten worden gehouden. Luchtbevochtiging van CAREL helpt hierbij.

Een nauwkeurige vochtregeling door middel van luchtbevochtiging reduceert de problemen die worden veroorzaakt door een droge omgeving, terwijl het comfort verhoogd en de apparatuur beschermd wordt. Hierdoor ontstaat er een veiliger werkplek voor het personeel en de bezoekers.


Relatieve vochtigheid

Naarmate het warmer wordt neemt de luchtvochtigheid af. Voor een prettige werkomgeving is het van belang dat de relatieve vochtigheid niet onder de 40% komt. Wanneer de relatieve vochtigheid lager wordt dan 40%, kan dat onder andere leiden tot droge huid, neus, ogen en keel. Hierdoor raakt een mens gevoeliger voor infecties en neemt de kans op ziekte en klachten toe. In het algemeen kan gezegd worden dat problemen die worden veroorzaakt door droge lucht verschillen, maar er kunnen drie hoofdproblemen worden onderscheiden: statische elektriciteit, vocht stabiliteit en gezondheid. Bij 23 ºC een luchtvochtigheid van tussen de 40 en 60% wordt door de meeste mensen als behaaglijk ervaren. Voor mensen met allergieën en astma is een relatieve luchtvochtigheid van 45-55% het prettigst.

Vaak wordt als argument aangehaald dat de oorzaak niet de rv is maar het stof wat in de ruimte zweeft. Alle onderzoeken gedaan over de invloed van stof hebben allemaal uit dezelfde bronnen geciteerd (17 stuks) Nader onderzoek van de TU Delft wees uit dat van de 17 er 14 waren die de wetenschappelijke toets der kritiek niet kon doorstaan. 

Bron:TU Delft 

Om een acceptabele hoeveelheid stof te krijgen zal men: 

24x/week de ingangen moeten stofzuigen 

16x/week de loopgebieden 

8x/week de zit gebieden 

Als men dit een maand volhoudt kan men de frequentie halveren 

Bron: mg John Robert (dr Dust)

Onderzoek door E.M. Sterling, A. Arundel en T.D. Sterling geven aan dat het ziekteverzuim door aantasting van de ademhalingswegen in gebouwen waar de rv goed geregeld werd, beduidend lager was. Vandaar dat onderstaande grafiek dan ook in de diverse ASHREA handboeken is opgenomen.

Adiabatisch

Isothermisch (stoom)Adiabatisch (verneveling)
AseptischBevat geen bacteriënBehandeld water nodig
CapaciteitMedium (van 1 tot 180 kg/h) Uit te breiden middels cascadeEnorm (van 0,5 tot 1000 l/h) Op aanvraag tot 5000 l/h
Energieverbruik750 Watt / kg/hCa. 10W / l/h. Men dient echter wel het adiabatisch koeleffect te compenseren.
OpnametrajectWordt makkelijk en snel opgenomen door de lucht.Afhankelijk van de hoeveelheid en de luchtsnelheid

TemperatuurwisselingNiet noemenswaardig1 gr. Water in 1m3 lucht geeft een daling van ca. 2,5 C
WaterLeiding en behandeldLeiding en behandeld


Verschillende manieren van luchtbevochtiging, adiabatisch koelen met waterverneveling

Water heeft een verdampingswarmte van ca. 690 Watt / liter. Oftewel: als we 1 gram water aan een m3 lucht toevoegen, daalt de temperatuur met 2,5˚C. Dit wordt het adiabatisch koeleffect genoemd. De energie om te verdampen onttrekt het water namelijk aan de lucht waardoor deze gekoeld en bevochtigd wordt. Deze techniek wordt al langer in datacentra gebruikt. In 2008 bouwde HP (EDS) al een datacentrum in Newcastle met een PUE van 1.15. 

Hier word gebruik gemaakt van buitenlucht aangevuld met directe adiabatische koeling middels hogedruk (75bar) verneveling. Deze techniek betreffende luchtbevochtiging wordt in de landen om ons heen al vaker gebruikt ook in comfort systemen zoals b.v. hotels en kantoorgebouwen. Hier wordt dan de retourlucht verzadigd voordat deze door een kruisstroomwisselaar naar buiten wordt afgeblazen. De wisselaar wordt hierdoor gekoeld zodat de buitenlucht voelbaar wordt gekoeld zonder dat er iets veranderd aan de absolute vochtinhoud.


Hoe werkt het?

Hoe werkt luchtbevochtiging?

Zodra we bepaald hebben wat onze inblaas- en retourconditie worden dan kunnen we het diagram verdelen in verschillende gebieden. Elk gebied vertelt ons nu wat te doen om energie te besparen als het mogelijk is. Duidelijk is in dit figuur, dat gebied 1 ons weinig mogelijkheden biedt. Leiden we de retourlucht nu door een kruisstroomwisselaar, dan worden de gebieden 1 en 4 een stuk kleiner ten gunste van de gebieden 2 en 5.Toepassingen

Toepassingen voor bevochtiging

Onze producten
Producten

Bevochtigers

Ontdek onze CAREL bevochtigers

Bevochtigers

To top