Configuratie


Koel- en installatieconfiguraties

 

De vereisten voor koelsystemen lopen sterk uiteen, afhankelijk van de locatie en de klimaatzone. Met vier basisconfiguraties en talloze beschikbare opties kunnen we voor elk project in vrijwel elke klimaatzone de juiste oplossing bieden.

Indirecte vrije verdampingskoeling

De grootste mechanische component in de CyberHandler 2 is de lucht-naar-lucht-warmtewisselaar. De warme lucht uit het datacenter wordt in de warmtewisselaar gekoeld met buitenlucht. Dit gebeurt zonder dat de twee luchtstromen met elkaar vermengen.

 

De adiabatische koeling vindt ook plaats in de warmtewisselaar. Hierbij wordt de warmtewisselaar, die alleen in contact staat met de buitenlucht, extra besproeid. De buitenlucht wordt voorgekoeld en de vrije koelingsperiode wordt verlengd. Met name in een gematigd/heet klimaat wordt hiermee voldaan aan alle koelingsbehoeften en is geen extra mechanische compressorkoeling vereist.

Indirecte vrije verdampingskoeling met geïntegreerd 'Top-Up' DX-koelsysteem

 

In zeer hete klimaten wordt DX-koeling toegevoegd aan het bestaande systeem. Het DX-systeem met compressor, verdamper en condensor wordt ook geheel ondergebracht in de unit. Door deze toevoeging kan 30% van de benodigde koeling mechanisch worden gegenereerd. Hierdoor kan het systeem in vrijwel elke klimaatzone worden gebruikt.

Indirecte vrije verdampingskoeling met 'Top-Up' CW-element/redundante koeling

 

Er wordt een CW-koeler toegevoegd aan het adiabatische koelsysteem voor extra koeling in oneindig veel toepassingen. Indien nodig kan de koeler alle vereiste koeling genereren.

Indirecte vrije verdampingskoeling met redundant DX-koelsysteem

 

In deze configuratie wordt de CyberHandler gekoppeld aan een DX-buitenunit die indien nodig 100% van de koeling kan verzorgen.

 

Redundante koelingsconfiguratie voor een nog grotere onafhankelijkheid

 

Extreme klimaatomstandigheden met sterk fluctuerende temperaturen en perioden van extreme warmte komen in verschillende gebieden steeds vaker voor. In zeldzame gevallen waarbij adiabatische koeling niet volstaat om voldoende koeling te garanderen, moet het systeem worden gecombineerd met een 100% weersonafhankelijke oplossing. Gekoeldwatersystemen met koelers en DX-warmtewisselaars zijn in zulke gevallen een uitstekende aanvulling.

 

Installatieconfiguraties

Onze hoogwaardige luchtbehandelingsunits worden direct op of naast het gebouw geplaatst. Alle noodzakelijke koelcomponenten zijn geïntegreerd in de behuizing van de units, waardoor vloerruimte in het datacenter wordt bespaard. Het onderhoud wordt vereenvoudigd, doordat de servicemonteurs het datacenter niet meer in hoeven.

 

Muur: Installatie naast het gebouw

De aan- en afvoerlucht wordt horizontaal door de airconditioningunit geleid.

Het aanvoerluchtkanaal kan eenvoudig worden aangesloten op een bestaande verhoogde vloer, en de afvoerlucht wordt net zo eenvoudig vanuit het datacenter rechtstreeks naar de unit geleid.

Dit type installatie is met name geschikt voor datacenters zonder ruimtebeperkingen, waar de units niet zichtbaar hoeven te zijn.

 

Dak: Installatie op het gebouw

De lucht wordt door het plafond van de ruimtes in de CyberHandler 2 geleid. Er zijn geen extra luchtkanalen aan de buitenzijde vereist voor de aansluiting. Door de units op het dak te plaatsen en een paar kleine structurele aanpassingen te doen, worden de units vrijwel onzichtbaar. Dit biedt een dubbel voordeel.

Ten eerste hebben units op het dak minder contactpunten met de omgeving en verminderen ze de kans op geluidshinder. Ten tweede zijn datacenters kritische locaties, en verkleint installatie op het dak het vandalismerisico. Dit type installatie is met name geschikt voor datacenters in woonwijken of multifunctionele gebieden.

[Translate to Dutch:] Contact
Inloggen bij E-Stulz

voor gedetailleerde technische informatie

To top